બાદલું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાદલું પડવું

  • 1

    તકલાદી જણાવું.