બાદીહરસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાદીહરસ

પુંલિંગ

  • 1

    આંધળા હરસ.