બાંધ્યો રૂપિયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાંધ્યો રૂપિયો

  • 1

    આખો રૂપિયો (પરચૂરણ નહીં).