બાધા મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાધા મૂકવી

  • 1

    લીધેલા વ્રતની કે માનતાની સમાપ્તિ કરવી.