બાંધી કમરનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાંધી કમરનું

  • 1

    કટિબદ્ધ; તૈયાર.