બાંધી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાંધી જવું

  • 1

    બંધ વડે જકડીને ચાલ્યા જવું.

  • 2

    બાંધીને લઈ જવું.