બાંધી દડીનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાંધી દડીનું

  • 1

    બેવડા કાઠાનું; જાડા મજબૂત બાંધાનું (શરીર).