બાંધે ભારે કહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાંધે ભારે કહેવું

  • 1

    ફોડ પાડ્યા વિના કહેવું.