બાપજી બોલાવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાપજી બોલાવવા

  • 1

    ત્રાહ્ય પોકારાવવી.