બાપના બાપ બોલાવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાપના બાપ બોલાવવા

  • 1

    દુઃખને વખતે મદદ માટે દાદાના નામની બૂમ પડાવવી-પાડવી.