બાપનો માલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાપનો માલ

  • 1

    બાપે આપેલ કે કાયદેસર મિલકત.