બાપલા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાપલા

અવ્યય

  • 1

    'ઓ રે! બાપરે!' અર્થનો ઉદ્ગાર.