બાપવખું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાપવખું

વિશેષણ

  • 1

    બાપનો પક્ષ લેનારું.

  • 2

    બાપને જ વળગનારું.