બાપ કહું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાપ કહું

  • 1

    ભાઈ સાહેબ કહું! (કરગરવાનો ભાવ).