બાપ દીકરાનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાપ દીકરાનું

  • 1

    બાપદીકરા વચ્ચે હોય તવું; ઘણું નિકટ.