બાપ બચોલાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાપ બચોલાં કરવાં

  • 1

    ભાઈબાપા કરવા; આજીજી કરવી.