બાફ દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાફ દેવો

  • 1

    બાફ આપવો.