બાબતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાબતી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    દલાલી; વટાવ.

  • 2

    ખળીમાં વસવાયાંને લાગા તરીકે અપાય છે તે.