બાબરી ઉતરાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાબરી ઉતરાવવી

  • 1

    બાધા પૂરી થતાં કેશ કપાવી નાખવા.