બાબરી રાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાબરી રાખવી

  • 1

    વાળ વધારવા.

  • 2

    માથાના કેશ ન કપાવવાની બાધા રાખવી.