બાબરી લેવરાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાબરી લેવરાવવી

  • 1

    બાધા પૂરી થતાં કેશ કપાવી નાખવા.