બાબો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાબો

પુંલિંગ

  • 1

    તાતા; રોટલો (બાળભાષા).

  • 2

    નાનો છોકરો; બાળક.

  • 3

    ધાવણો છોકરો (સ્ત્રી૰ બેબી).