ગુજરાતી

માં બામણીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બામણી1બામણી2

બામણી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક જીવડું.

  • 2

    એક જાતનો સાપ.

ગુજરાતી

માં બામણીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બામણી1બામણી2

બામણી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બ્રાહ્મણી (બહુધા તિરસ્કારમાં).