બાયડીઓ બેસવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાયડીઓ બેસવી

  • 1

    મોકાણ મંડાવી; દુર્દશા થવી.