બાયડી રાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાયડી રાખવી

  • 1

    રખાત રાખવી.