બાંય ઝાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાંય ઝાલવી

  • 1

    મદદ કરવી; સહાય થવું.