બારણાં ઉઘાડાં રહેવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારણાં ઉઘાડાં રહેવાં

  • 1

    ઘર ચાલુ રહેવું; વંશવેલો ચાલતો રહેવો.