બારણાં ઠોકતાં આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારણાં ઠોકતાં આવવું

  • 1

    ઘર પૂછીને આવવું; વગર નોતર્યે આપમેળે આવવું.