બારણાં તોડી પાડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારણાં તોડી પાડવાં

  • 1

    તકાદો કરવો; ચાંપતી-વારંવાર ઉઘરાણી કરવી.