બારણે જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારણે જવું

  • 1

    ઘર બહાર જવું.

  • 2

    ટટ્ટી પેશાબની હાજતે જવું.