બારણે તાળાં દેવાવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારણે તાળાં દેવાવાં

  • 1

    નસંતાન જવું; સત્યાનાશ જવું.