બારણું પૂછતાં આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારણું પૂછતાં આવવું

  • 1

    ઘર પૂછીને આવવું; વગર નોતર્યે આપમેળે આવવું.