બારણે બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારણે બેસવું

  • 1

    ચાંપીને ઉઘરાણી કરવી; તકાદો કરવો.

બારણે બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારણે બેસવું

  • 1

    ઉઘરાણી વગેરેનો તગાદો કરવો.