બારણે હાથી ઝૂલવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારણે હાથી ઝૂલવા

  • 1

    ઘણા શ્રીમંત હોવું.