બારદાન ભારે થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારદાન ભારે થવું

  • 1

    મિજાજ વધવો.