બારેને ચારે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારેને ચારે

  • 1

    સદાકાળ.