બારનું ચોથ કરતાં આવડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારનું ચોથ કરતાં આવડવું

  • 1

    કાંઈ પણ આવડવું.