બારનું ચોથ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારનું ચોથ કરવું

  • 1

    અણઘડપણાથી કામ ઊંધું મારવું.