બારમું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારમું કરવું

  • 1

    કાંઈ નહિ ઉદા૰ એ શું બાપનું બારમું કરવાનો છે?.