બારશ નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારશ નાખવી

  • 1

    સરવણીને દહાડે સંબંધી તરફથી રકમ આપવી.