બારસ હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારસ હોવી

  • 1

    કામ કરવાનો કંટાળો હોવો.