બારીકકામ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારીકકામ

  • 1

    ઝીણું કારીગરીનું કામ.