બારોટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારોટ

પુંલિંગ

  • 1

    એ નામની એક જાત કે તેમની અટક.

  • 2

    ભાટચારણ માટે વપરાતો એક માનવાચક શબ્દ.