બારોટણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારોટણ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બારોટ સ્ત્રી કે બારોટની પત્ની.