ગુજરાતી

માં બારોતરસોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બારોતરસો1બારોતેરસો2

બારોતરસો1

વિશેષણ

  • 1

    '૧૧૨'.

મૂળ

प्रा. बारसुत्तरसथ ( सं. द्वादशोत्तरशत)

ગુજરાતી

માં બારોતરસોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બારોતરસો1બારોતેરસો2

બારોતેરસો2

વિશેષણ

  • 1

    '૧૧૨'.

મૂળ

प्रा. बारसुत्तरसथ ( सं. द्वादशोत्तरशत)