બારોતરસો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારોતરસો

વિશેષણ

  • 1

    '૧૧૨'.

મૂળ

प्रा. बारसुत्तरसथ ( सं. द्वादशोत्तरशत)

બારોતેરસો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારોતેરસો

વિશેષણ

  • 1

    '૧૧૨'.

મૂળ

प्रा. बारसुत्तरसथ ( सं. द्वादशोत्तरशत)