બાર ભિડાવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાર ભિડાવવાં

  • 1

    બારણાં વાસી દેવાં.