બારે મેહ ઊલટવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારે મેહ ઊલટવા

  • 1

    ભારે વરસાદ થવો.