બાર વાગવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાર વાગવા

  • 1

    આવી બનવું; આફત આવી પડવી.