બાલસખા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાલસખા

પુંલિંગ

  • 1

    બાળસ્નેહી; બાળમિત્ર.

  • 2

    બાળકોનો મિત્ર.