બાલહત્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાલહત્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બાળકની હત્યા કે તે કર્યાનું પાપ (બાલહત્યા લાગવી).